AcústicaResultats acústica FS (descarregar document PDF)

La finestra és l’element determinant pel que fa a l’aïllament acústic i fonamental per a la definició del confort de l’estança.

Aïllament al soroll aeri

L’atenuació del soroll aeri que marca el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) es situa entre 22 dB i 55dB segons el percentatge de buits en la façana i l’índex de soroll que existeixi en el lloc. Tal i com ve reflexat el DB HR Protecció davant el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

> Tornar a l'inici