La Finestra SostenibleEL PRODUCTE I COMPARATIVA


 

Exigència CTE

 

ECOTEC 35

ECOTEC 45

Finestra Millorada/

Finestra Sostenible

 

ESTALVI ENERGETIC
ANUAL
*

 

ESTALVI ENERGETIC
ANUAL
**

 

35

45

35

45


Practicables batents


2,9/2,8 W/m2K


2,2 W/m2K


1,2 W/m2K


322,92

€/any


469,15

€/any


563,48

€/any


872,24


€/any


Oscil·lo batents


2,9/2,8 W/m2K


2,2 W/m2K


1,2 W/m2K


322,92

€/any


469,15

€/any


536,48

€/any


872,24

€/any


Correderes llevadisses


2,9/2,8 W/m2K


2,2 W/m2K


NO


 


 


 


 


Correderes semi automàtiques


2,9/2,8 W/m2K


2,2 W/m2K


NO


 


 


 


 


Pivotants


2,9/2,8 W/m2K


2,2 W/m2K


NO


 


 


 


 

* Pis 90m2 superfície obertures 12,42 m2 (situat a la comarca del Barcelonès - per altres zones consulteu fitxer adjunt)
** Casa unifamiliar a 4 vents, superfície obertures 21,71 m2 ( situada a la comarca del Barcelonès - per altres zones consulteu fitxer adjunt)